สินค้าทั้งหมด

สินค้า


หมายเหตุ หากซื้อแล้วรหัสมีปัญหา เคลมได้ ต้องมีคลิปตั้งแต่การซื้อไปจนถึงเข้าเกม (ภายใน24ชั่วโมง)
...
ไก่ตัน 2550(MAX) : การันตี หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 80 บาท

เหลือ 21 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน 2550(MAX) : การันตี ดาบคู่โอเด้ง+หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 120 บาท

เหลือ 11 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตันพร้อมทำV4 : การันตีหมวก+กระจอก , ดาบคู่โอเด้ง+หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 150 บาท

เหลือ 29 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน 2550(MAX) : การันตี ผลเสียง หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 150 บาท

เหลือ 20 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน 2550(MAX) : การันตี ผลช้าง หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 175 บาท

เหลือ 19 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน 2550(MAX) : การันตี โมจิตื่น+หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 180 บาท

เหลือ 16 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน : การันตี ผลเสือ+หมัดก็อต สุ่มดาบ
(ได้รหัส100%)

ราคา 180 บาท

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
ไก่ตัน 2550(MAX) : การันตี โมจิตื่น ดาบคู่ หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 199 บาท

เหลือ 14 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน 2550(MAX) : การันตี สมอเรือ หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 199 บาท

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
ไก่ตัน : การันตี ผลเสือ+ดาบคู่โอเด้ง หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 199 บาท

เหลือ 7 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน LV.2550(MAX) : การันตี ผลช้าง+ดาบคู่โอเด้ง
(ได้รหัส100%)

ราคา 200 บาท

เหลือ 13 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน เผ่ามิ้งค์V4 : การันตีดาบคู่โอเด้ง+หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 250 บาท

เหลือ 4 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน เผ่ามนุษย์V4 : การันตีดาบคู่โอเด้ง+หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 250 บาท

เหลือ 5 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน เผ่าเงือกV4 : การันตีดาบคู่โอเด้ง+หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 275 บาท

เหลือ 5 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน เผ่าสกายV4 : การันตีดาบคู่โอเด้ง+หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 275 บาท

เหลือ 8 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตันเผ่ากูล V4 : การันตีดาบคู่โอเด้ง+หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 299 บาท

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
ไก่ตันเผ่าไซบอร์กV4 : การันตีดาบคู่โอเด้ง+หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 299 บาท

เหลือ 12 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน 2550(MAX) : การันตีหมัดใหม่
(ได้รหัส100%)

ราคา 299 บาท

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
ไก่ตัน เผ่ามิ้งค์V4 : การันตีขั้น 10, การันตีดาบคู่โอเด้ง+หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 450 บาท

เหลือ 9 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน เผ่ามนุษย์V4 : การันตีขั้น 10, การันตีดาบคู่โอเด้ง+หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 450 บาท

เหลือ 8 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน เผ่าเงือกV4 : การันตีขั้น 10, การันตีดาบคู่โอเด้ง+หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 475 บาท

เหลือ 5 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน เผ่าสกายV4 : การันตีขั้น 10, การันตีดาบคู่โอเด้ง+หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 475 บาท

เหลือ 4 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตันเผ่ากูล V4 : การันตีขั้น 10, การันตีดาบคู่โอเด้ง+หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 499 บาท

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
ไก่ตันเผ่าไซบอร์กV4 : การันตีขั้น 10, การันตีดาบคู่โอเด้ง+หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 499 บาท

เหลือ 5 ชิ้น

ซื้อสินค้า

กล่องสุ่มสินค้า


หมายเหตุ หากซื้อแล้วรหัสมีปัญหา เคลมได้ ต้องมีคลิปตั้งแต่การซื้อไปจนถึงเข้าเกม (ภายใน24ชั่วโมง)
...
กล่องสุ่มเผ่าV4 : การันตี3-5หมัด LV.2550(MAX) เผ่าV4ธรรมดา20%
(ได้รหัส100%)

ราคา 69 บาท

เหลือ 35 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
กล่องสุ่มเผ่าV4 พิเศษ : การันตี6-7หมัด LV.2550(MAX) เผ่าV4พิเศษ30%
(ได้รหัส100%)

ราคา 99 บาท

เหลือ 36 ชิ้น

ซื้อสินค้า

สุ่มมีเกลือ


หมายเหตุ หากซื้อแล้วรหัสมีปัญหา เคลมได้ ต้องมีคลิปตั้งแต่การซื้อไปจนถึงเข้าเกม (ภายใน24ชั่วโมง)
...
สุ่มไก่่ตันบาทเดียว : สุ่มทุกอย่างในเกม LV.2550 (MAX)
(มีเกลือ)

ราคา 1 บาท

...
สุ่มไก่ตันผลเทพ : การันตี โมจิตืน ผลช้าง+ผลเสือ ดาบคู่โอเด้ง หมัดครบ
(มีเกลือ)

ราคา 5 บาท

...
สุ่มไก่ตันเผ่าV4 : การันตีเผ่าเงือก,สกาย,มิ้ง V4 ขั้น10 ดาบคู่โอเด้ง หมัดครบ
(มีเกลือ)

ราคา 5 บาท

...
สุ่มไก่ตันเผ่าพิเศษV4 : การันตีเผ่ากูล+ไซบอร์ก V4ขั้น10 โมจิตื่น+ดาบคู่โอเด้ง หมัดครบ
(มีเกลือ)

ราคา 9 บาท

...
สุ่มเทพตัน : การันตีเผ่ากูล+ไซบอร์ก V4 ขั้น 10 ผลช้าง+โมจิตื่น ดาบคู่โอเด้ง+สมอเรือ หมัดครบ
(มีเกลือ)

ราคา 9 บาท