สินค้าทั้งหมด

สินค้า


หมายเหตุ หากซื้อแล้วรหัสมีปัญหา เคลมได้ ต้องมีคลิปตั้งแต่การซื้อไปจนถึงเข้าเกม (ภายใน24ชั่วโมง)
...
ไก่ตันบาทเดียว! : LV.2550 (MAX)
(ได้รหัส100%)

ราคา 1 บาท

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
ไก่ตัน 3-6หมัด การันตี LV.2550 (MAX)
(ได้รหัส100%)

ราคา 19 บาท

เหลือ 11 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน 2550(MAX) : การันตี หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 29 บาท

เหลือ 13 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตันผลพระ + หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 49 บาท

เหลือ 17 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน ดาบคู่โอเด้ง+สมอเรือ 6หมัด
(ได้รหัส100%)

ราคา 59 บาท

เหลือ 13 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน 2550(MAX) : การันตี ผลไดโนเสาร์ หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 69 บาท

เหลือ 17 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน 2550(MAX) : การันตี โมจิตื่น หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 79 บาท

เหลือ 16 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน 7หมัด : การันตี LV.2550(MAX) สุ่มดาบ สุ่มผล
(ได้รหัส100%)

ราคา 89 บาท

เหลือ 16 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน : การันตี ผลเสือ+หมัดก็อต สุ่มดาบ
(ได้รหัส100%)

ราคา 89 บาท

เหลือ 18 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน7หมัด สมอเรือ+ดาบคู่โอเด้ง
(ได้รหัส100%)

ราคา 129 บาท

เหลือ 13 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน เผ่ามนุษย์V4 : การันตีดาบคู่โอเด้ง + 7หมัด
(ได้รหัส100%)

ราคา 149 บาท

เหลือ 3 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน เผ่ามิ้งค์V4 : การันตีดาบคู่โอเด้ง+7หมัด
(ได้รหัส100%)

ราคา 149 บาท

เหลือ 2 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน 2550(MAX) : การันตี ผลจิ้งจอก+หมัดก็อต
(ได้รหัส100%)

ราคา 169 บาท

เหลือ 14 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน เผ่าเงือกV4 : การันตีดาบคู่โอเด้ง+7หมัด
(ได้รหัส100%)

ราคา 169 บาท

เหลือ 4 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน เผ่าสกายV4 : การันตีดาบคู่โอเด้ง+7หมัด
(ได้รหัส100%)

ราคา 169 บาท

เหลือ 5 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตันเผ่าไซบอร์กV4 : การันตีดาบคู่โอเด้ง+7หมัด
(ได้รหัส100%)

ราคา 179 บาท

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
ไก่ตัน เผ่ากูล V4 : การันตีดาบคู่โอเด้ง+7หมัด
(ได้รหัส100%)

ราคา 179 บาท

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
ไก่ตัน เผ่ามนุษย์V4 : การันตีขั้น 10 ดาบคู่โอเด้ง+7หมัด
(ได้รหัส100%)

ราคา 199 บาท

เหลือ 3 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน เผ่ามิ้งค์V4 : การันตีขั้น 10 ดาบคู่โอเด้ง+7หมัด
(ได้รหัส100%)

ราคา 199 บาท

เหลือ 4 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน เผ่าสกายV4 : การันตีขั้น10 ดาบคู่โอเด้ง+7หมัด
(ได้รหัส100%)

ราคา 219 บาท

เหลือ 3 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตัน เผ่าเงือกV4 : การันตีขั้น10 ดาบคู่โอเด้ง+7หมัด
(ได้รหัส100%)

ราคา 219 บาท

เหลือ 6 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตันเผ่าไซบอร์กV4 : การันตีขั้น10 ดาบคู่โอเด้ง+7หมัด
(ได้รหัส100%)

ราคา 229 บาท

เหลือ 2 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
ไก่ตันเผ่ากูลV4 : การันตีขั้น 10, การันตีดาบคู่+7หมัด
(ได้รหัส100%)

ราคา 229 บาท

เหลือ 0 ชิ้น

- สินค้าหมด -
...
ไก่ตัน 7หมัดผลจิ้งจอก + ไซบอร์กV4ขั้น10 + สมอเรือ,ดาบคู่
(ได้รหัส100%)

ราคา 349 บาท

เหลือ 1 ชิ้น

ซื้อสินค้า

กล่องสุ่มสินค้า


หมายเหตุ หากซื้อแล้วรหัสมีปัญหา เคลมได้ ต้องมีคลิปตั้งแต่การซื้อไปจนถึงเข้าเกม (ภายใน24ชั่วโมง)
...
กล่องสุ่มเผ่าV4 การันตี6-7หมัด เผ่าV430% LV.2550
(ได้รหัส100%)

ราคา 49 บาท

เหลือ 10 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
กล่องสุ่มผลถาวร : การันตี6-7หมัด ผลถาวร30% LV.2550(MAX)
(ได้รหัส100%)

ราคา 49 บาท

เหลือ 12 ชิ้น

ซื้อสินค้า
...
กล่องสุ่มเทพตัน : การันตี6-7หมัด เทพตัน30% LV.2550(MAX)
(ได้รหัส100%)

ราคา 49 บาท

เหลือ 11 ชิ้น

ซื้อสินค้า

สุ่มมีเกลือ


หมายเหตุ หากซื้อแล้วรหัสมีปัญหา เคลมได้ ต้องมีคลิปตั้งแต่การซื้อไปจนถึงเข้าเกม (ภายใน24ชั่วโมง)
...
สุ่มไก่่ตันบาทเดียว : สุ่มทุกอย่างในเกม LV.2550 (MAX)
(มีเกลือ)

ราคา 1 บาท

...
สุ่มไก่ตันผลเทพ : การันตี โมจิตืน ผลช้าง+ผลเสือ ดาบคู่โอเด้ง หมัดครบ
(มีเกลือ)

ราคา 5 บาท

...
สุ่มไก่ตันเผ่าพิเศษV4 : การันตีเผ่ากูล+ไซบอร์ก V4ขั้น10 โมจิตื่น+ดาบคู่โอเด้ง หมัดครบ
(มีเกลือ)

ราคา 9 บาท

...
สุ่มเทพตัน 7หมัดผลจิ้งจอก : เผ่าพิเศษขั้น10+สมอเรือ
(มีเกลือ)

ราคา 9 บาท